Politika – Domácí i zahraniční

Slovo “politika” vychází z řeckého slova “polis” neboli město. Označuje proces a metodiku rozhodování skupiny lidí s rozmanitými názory a zájmy.

Prostředky, jak své zájmy prosadit, jsou dva. Demokratické zvolení a násilí. Svět zná ze své historie obojí.

Fašismus

Politické hnutí vzniklo po 1. světové válce v Itálii pod vedením Benita Mussoliniho. Typickými znaky jsou především rovnostářský kolektivismus, vůdcovský a autoritativní princip, extrémní nacionalismus a militarismus, ale i silná ekonomická role státu chápaného jako korporace, v níž by soukromé vlastnictví mělo sloužit kolektivnímu prospěchu.

Nejznámějším propagátorem tohoto idealismu byl Adolf Hitler, který v Německu vedl nacionálně socialistickou stranu. Využil tehdy hospodářské krize, kdy se díky svému manipulativnímu vystupování a slibům lepších zítřků dostal do čela státu a přisvojil si diktátorské pravomoci. Kvůli rasistickým názorům a snahy eliminovat jiné než arijské rasy došlo ke genocidě židů a dalších skupin obyvatel, které nesplňovali požadavky.

Komunismus

Základ slova je opět latins930021-communismký, v tomto případě “communis” neboli společný. To přesně také vyjadřuje hlavní myšlenku komunismu. Společné vlastnictví, eliminace třídních rozdílů, sociální jistoty a vzdělání pro všechny obyvatele však nestačili a komunistické země tak pokulhávali za západem na poli technologickém a ekonomickém. Trvaleji získali komunisté moc v Rusku za vlády V. I. Lenina, ale po druhé světové válce se prosadil i v dalších zemích, včetně Československa, kde komunisté vládli přes 40 let. Po revolučním roce 1989 se většina komunistických režimů zhroutila, dodnes se komunismus udržel například v Číně, na Kubě, v Laosu, Vietnamu a Severní Koree.

Toto jsou dva z extremistických politických směrů. Samozřejmě je mnoho umírněnějších politických stran, které své zájmy neprosazují takto radikálními způsoby. Každá strana má své zájmy a ideologii, je proto pro občany nutné, sledovat politické dění průběžně a ne jen před volbami, kdy mohou být informace zkreslené.

Pokud Vás politické dění zajímá, v této rubrice naleznete mnoho informací o domácím i zahraničním politickém dění, rozhovory s politiky a odborné analýzy aktuálních politických událostí.