Příroda – Krása kolem nás

Tato rubrika je určena všem milovníkům přírody a krás, které nám nabízí.

Znáte ten krásný pocit, když se díváte na dravce letícího po obloze, cítíte jeho sílu a divokost? Nebo se procházíte lesem a vnímáte stromy, jejich vůni a poklid?

Příroda a její obyvatelé je něco, co tady bylo ještě dávno před lidmi a dlouho po nás tady také bude. Již přežila větší katastrofy než lidskou rasu a její zásahy.

Ekosystém naší planety je jako propracovaný stroj a pokud by nebyl ovlivňován člověkem, šlo by o perpetum mobile.

Deštný prales – plíce planety

Jen málokdodownload (25) si neuvědomuje důležitost deštného pralesa pro planetu zemi. Jedná se o zalesněný, trvale teplý a vlhký biom. Žije zde mnoho rostlin a živočichů, většina z nich ještě nepoznaná. Nicméně díky vytrvalému kácení deštných pralesů tyto plíce pomalu ale jistě ztrácíme a pro naši planetu je stále těžší a těžší správně dýchat. Přitom pokud se prales vypálí, popel obohatí zeminu a půda se tak stane velice úrodnou, ale díky erozi dochází k rychlému odplavování živin a tak je půda za tři až čtyři roky pro zemědělství zase nepoužitelná. Tou dobou je už ale bohužel nepoužitelná i pro cokoliv jiného, co by zde chtělo růst či žít.

Zvířata

Zvíře je označení pro jakéhokoliv živočicha, vyjma člověka. Jedná se o bytost, která vnímá svět kolem sebe, emoce a rodinné vazby, i když na jiné úrovni než člověk. Právě to je důvodem, proč jsou zvířata v našem systému považována za věci a jsou využíváni pro lidskou potřebu ať už jako mazlíčci, dopravní prostředky, pomocníci při práci nebo jako potravina.

Zvířata ve velkém množství chováme, abychom nasytili rozrůstající se lidskou populaci. Bohužel na jejich chov padne mnohem více rostlinných produktů, než by uživilo menší stát a my se tudíž točíme stále v kruhu.Abychom nasytili stále více lidí, chováme stále více zvířat na maso a tím vysilujeme půdu, kterou bychom mohli využít na pěstování plodin určených pro přímou konzumaci.